Vanaf half September kunnen jongens en meisjes van 6 tot 14 jaar deelnemen aan de voetbalschool.
De week voor de start van de voetbalschool zal bekend worden gemaakt of vrijdagmiddag of
zondagochtend de trainingen van start zullen gaan.

Meer informatie is te vinden op http://vvudo.nl/index.php/nieuws/4265-inschrijving- voetbalschool-
nikivor-van- rijn-geopend